Onemedia

Hvad er en SWOT analyse?


En SWOT analyse er en vigtig forretningsmetode, der bruges til at evaluere virksomheders styrker, svagheder, muligheder og trusler.


Ved at udføre en sådan analyse får virksomheder et dybere indblik i deres interne forhold samt den eksterne markedsplads, de opererer i.


Med en SWOT analyse kan virksomheder opnå en bedre forståelse af deres konkurrenceevne og arbejde for at forbedre deres position på markedet. En SWOT analyse kan bruges i forskellige forbindelser, og du kan i dette blogindlæg blive klogere på, hvordan en SWOT analyse kan være til gavn for din virksomhed eller branche.

Få indblik i, hvad en SWOT analyse er

Hvad står SWOT for?

SWOT står for Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Dette akronym bruges som en oversigt over de fire hovedområder, der skal analyseres i en SWOT analyse.


En SWOT analyse er en strategisk planlægningsmetode, der bruges til at identificere interne og eksterne faktorer, der kan påvirke en virksomheds evne til at opnå sine mål. Styrker og svagheder refererer til interne forhold såsom ressourcer, færdigheder og processer, mens muligheder og trusler fokuserer på eksterne faktorer såsom markedstendenser, konkurrence og lovgivning.


Det er vigtigt at gennemføre en omhyggelig SWOT analyse for at kunne udvikle en effektiv strategi, der udnytter virksomhedens styrker og muligheder, samtidig med at den adresserer svagheder og trusler for at minimere risici. En veludført SWOT analyse kan give ledelsen værdifulde indsigter og hjælpe med at træffe informerede beslutninger for virksomhedens fremtidige succes.


SWOT analyse på dansk


Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler er de danske oversættelser i SWOT, hvor at de engelske begreber er: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats.


SWOT analysen blev udviklet af Albert Humphrey i 1960'erne på Stanford Research Institute. Kilde: www.wikipedia.org.

Sådan laver du en SWOT analyse


En SWOT analyse kan udføres ved at følge disse trin:


  1. Identificer virksomhedens styrker: Dette kan omfatte unikke færdigheder, ressourcer eller positive aspekter, der adskiller virksomheden fra konkurrenterne.

  2. Opdag virksomhedens svagheder: Identificer områder, hvor virksomheden mangler færdigheder, ressourcer eller har nogle begrænsninger.

  3. Udnyt virksomhedens muligheder: Vurder de eksterne faktorer, der kan være fordelagtige for virksomheden, såsom nye markedsmuligheder, ændringer i forbrugertrends eller udvikling af ny teknologi.

  4. Afstem trusler mod virksomheden: Analyser konkurrencen, ændringer i markedet eller potentielle risici, der kan påvirke virksomhedens økonomiske resultater negativt.

  5. Sammensæt resultaterne: Sammensætter de identificerede styrker, svagheder, muligheder og trusler.


Efter at analysen er fuldført, kan resultaterne bruges til at oprette en handlingsplan for at styrke stærke sider, afhjælpe svagheder, udnytte muligheder og imødegå trusler.


En SWOT analyse er en værdifuld strategisk planlægningsmetode, der hjælper virksomheder med at få et klart billede af deres interne og eksterne faktorer. Ved at identificere og analysere disse elementer kan virksomheder træffe informerede beslutninger om deres fremtidige retning og handlinger.


Det er vigtigt at inddrage relevante interessenter i SWOT analysen for at sikre en omfattende og nuanceret vurdering af virksomhedens situation. Dette kan omfatte medarbejdere på alle niveauer, ledelsesteamet, kunder, leverandører og endda eksterne eksperter på området.

Hvad anvendes en SWOT analyse til?

En SWOT analyse kan anvendes i forskellige scenarier og i forskellige situationer. Nogle af de mest almindelige anvendelser af en SWOT analyse inkluderer:


  • Forretningsplanlægning: Ved at udføre en SWOT analyse før udarbejdelsen af en forretningsplan, kan virksomheden identificere sine konkurrencemæssige fordele og områder, hvor der er behov for forbedringer.

  • Markedsføringsstrategi: SWOT analysen kan hjælpe virksomheden med at forstå sin nuværende position på markedet og hjælpe med at udvikle en effektiv markedsføringsstrategi.

  • Produktudvikling: Ved at evaluere virksomhedens styrker og muligheder kan en SWOT-analyse hjælpe med at identificere nye produkter eller tjenester, der kan give virksomheden en konkurrencemæssig fordel.

  • Konkurrenceanalyse: SWOT analysen kan bruges til at analysere virksomhedens konkurrenter og identificere deres styrker og svagheder, for at opnå en bedre forståelse af markedet.

En SWOT analyse er et alsidigt værktøj, der kan tilpasses forskellige situationer og behov, hvilket gør det til et uvurderligt redskab i forretningssammenhænge.

Brug en SWOT analyse korrekt


En SWOT analyse kan også være nyttig i forbindelse med strategisk planlægning. Ved at identificere virksomhedens interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler, kan ledelsen træffe informerede beslutninger om virksomhedens fremtidige retning.


Dette kan omfatte beslutninger om diversificering af produkter, udvidelse til nye markeder eller endda fusioner og opkøb.


Bliv klogere på en SWOT analyse


Michael og Dani fra YouTube-kanalen Serviceshowet gennemgår, hvad en SWOT analyse er, hvad den kan bruges til, samt hvordan du som virksomhedsejer kan drage fordele af en SWOT analyse. Herefter har du mulighed for at arbejde med dine interne og eksterne parametre.