Onemedia

Privatlivspolitik


Sidst opdateret: 09-01-2024


1. Introduktion


Vi forstår vigtigheden af beskyttelsen af dine personlige oplysninger, som håndteres på en ansvarlig måde. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ractic Group (herefter "Onemedia," "vi," "os" eller "vores") indsamler, bruger og opbevarer de oplysninger, du giver os. Det er vigtigt, at du læser denne privatlivspolitik grundigt, så du forstår, hvordan dine personlige oplysninger opbevares og behandles. Her kan du også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.


2. Dataansvarlige


I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række forskellige personlige oplysninger, og det gør vi for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige personoplysninger, som ikke er følsomme.


Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:


Ractic Group
Østervold 46
8900 Randers

(+45) 22 23 87 30

kontakt@onemedia.dk

CVR: 42207939


3. Formål med behandling


Vi behandler personlige oplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.


3.1. Onlinetjenester


Ved brug af vores website ('www.onemedia.dk') eller andre onlinetjenester, såsom Facebook, Instagram og LinkedIn, kan vi behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser. Disse data benyttes og behandles udelukkende for statistisk brug og indeholder ikke følsomme oplysninger eller lignede som kan være skadelige, uretmæssig eller på anden måde ubehagelig for din oplevelse.


3.2. Internt brug


Vi behandler personoplysninger, som du giver os i forbindelse med brug af vores website eller onlinetjenester, for eksempel når du udfylder en formular og registrerer dig online. Dette inkluderer for- og efternavn, e-mail adresse, telefonnummer, virksomhedsnavn, CVR-nummer, virksomhedsadresse samt øvrige oplysninger, som du giver os. Disse oplysninger behandles udelukkende som en bekvemmelighed for dig.


3.4. Deklaration


Vi anvender dine personlige oplysninger for at tilgængeliggøre vores produkter, leverancer, ydelser og services ('Kompetencer') for dig og for at forbedre din oplevelse af vores virksomhed og de tjenester, vi tilbyder. Grundlaget for vores behandling er baseret på vores legitime interesser (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3). De personoplysninger, der indsamles i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, opbevares i op til 2 år, afhængigt af den specifikke dataindsamling. Du kan få mere information om vores cookiepolitik ved at klikke her.


4. Kunde hos Ractic Group


Vi håndterer kundeoplysninger om dig hos Ractic Group, herunder oplysninger som for- og efternavn, e-mail adresse, telefonnummer, virksomhedsnavn, CVR-nummer, virksomhedsadresse, titel, fotos, dine køb, betalingsoplysninger samt information fra offentligt tilgængelige kilder og andre oplysninger, som du giver til os.


Vi behandler kunde- og personoplysninger med det formål at opfylde aftalen med vores kunder ved at levere inden for vores kompetencer, udstede fakturaer, føre statistik samt opretholde vores kunderegister og yde generel service og salg over for vores kunder og potentielle kunder.


Vi anvender dine oplysninger enten i henhold til aftalen med dig (i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser (i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).


Oplysninger om vores kunder opbevares i 5 år efter afslutningen af kundeforholdet, indtil udgangen af et regnskabsår, i overensstemmelse med kravene i bogføringsloven.


For potentielle kunder opbevares oplysningerne i 1 år efter seneste kontakt med en potentiel kunde for at sikre, at dialogen først slettes, når den ikke længere er relevant for et potentielt samarbejde.


5. Markedsføring


5.1 Google Analytics


På vores website anvender vi Google Analytics med det formål at optimere vores markedsføring. I den forbindelse indsamler vi personoplysninger om dit besøg på vores website. Dette inkluderer oplysninger om din interaktion på websitet, såsom hvilke sider du besøger, hvor du befinder dig på den enkelte side, hvilke sider du klikker videre på, mm. Vi anvender personoplysningerne om dine præferencer og din brug for at forstå, hvordan vores hjemmesidebesøgende reagerer på vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen fremadrettet.


Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) og/eller dit samtykke (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og markedsføringsloven § 10 samt cookiebekendtgørelsens § 3).


Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring via Google Analytics, som nærmere beskrevet i vores cookiepolitik.


6. Samarbejdspartnere og leverandørere


Når du er samarbejdspartner eller leverandør til Ractic Group, eller hvis du er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, indsamler vi og behandler personoplysninger som dit navn, firmanavn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse, fotos, bankoplysninger, titel samt offentligt tilgængelig information og andre oplysninger, som du giver os.


Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at administrere kontrakter og lette modtagelsen af varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere samt i de tilfælde, hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.


Vores grundlag for behandlingen er enten aftalen med dig (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).


Oplysningerne om samarbejdspartnere og/eller leverandører opbevares i 5 år efter afslutningen af samarbejdet, indtil udgangen af et regnskabsår, i overensstemmelse med kravene i bogføringsloven.


7. Øvrige formål, indsamlinger og behandlinger


Vi har mulighed for at supplere de angivne personoplysninger med information fra andre kilder, herunder offentligt tilgængelig information, som vi indhenter via almindeligt tilgængelige kilder.


Personoplysninger, som er indsamlet til de formål, der er beskrevet ovenfor, kan Onemedia ligeledes behandle med det formål at overholde love og regler, som Onemedia er underlagt i forbindelse med drift af vores virksomhed eller for at opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c)).


I tilfælde af at Onemedia sælger hele eller en del af vores virksomhed, eller vi sælger eller overfører vores aktiver, eller på anden måde deltager i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan Onemedia overføre dine personoplysninger til den part eller de parter, der er involveret i transaktionen, når det er i overensstemmelse med lovgivningen (i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).


Endelig kan Onemedia behandle dine personoplysninger med det formål at håndhæve eller forsvare vores eller tredjeparts juridiske rettigheder eller legitime interesser, når dette er nødvendigt, sagligt og proportionelt (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c)).


Vi behandler også dine personoplysninger efter dit samtykke, når du ansøger på et stillingsopslag vedrørende en ledig stilling på vores website eller sender en uopfordret ansøgning. Dine personoplysninger i forbindelse med ansøgninger og job anvendes udelukkende til dette formål og dets relevans, samt andre nødvendige behandlinger.


8. Deling af personoplysninger


Onemedia har beføjelse til at dele dine personoplysninger med andre leverandører og/eller serviceudbydere som en del af den almindelige drift af vores forretning samt med vores tilknyttede koncernselskaber.


Onemedia har ret til at overføre dine personoplysninger til virksomheder eller offentlige myndigheder i situationer, hvor vi specifikt er forpligtet til at videregive dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og rapporteringsforpligtelser. Vi stræber efter at begrænse videregivelsen af data i en form, der kan henføres til dig personligt.


Desuden forbeholder Onemedia sig retten til at overføre dine personoplysninger til databehandlere, når dette er nødvendigt for at opfylde det angivne formål. Vores databehandlere behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med vores formål og i overensstemmelse med vores instruktioner. Det skal understreges, at Onemedia har ret til at overføre personoplysninger til myndigheder som Politi, Danske Domstole, revisorer, inkassovirksomheder og RKI, hvis det er nødvendigt og der er beviser på misbrug, brud på danske love eller overskridelse af vores forretningsbetingelser eller andre politikker for vores virksomhed.


9. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS


I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan vi overføre disse oplysninger til lande uden for EU/EØS.


Databeskyttelseslovgivningen i disse lande kan være mere lempelig end den, der gælder i Danmark og resten af EU/EØS. Dog har EU-Kommissionen fastlagt, at databeskyttelsesniveauet i visse lande er på højde med det beskyttelsesniveau, der findes i EU/EØS. Hvis vi overfører personoplysninger til lande, hvor dette ikke er tilfældet, vil overførslen af dine personoplysninger til disse lande uden for EU/EØS ske i overensstemmelse med de standardoverførelseskontrakter, som EU-Kommissionen har udarbejdet. Disse kontrakter er specielt designet til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.


Yderligere information om overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.


Hvis du ønsker mere information om vores overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@onemedia.dk eller telefonnummer (+45) 22 23 87 30.


10. Opbevaringsperiode


Dine personoplysninger opbevares ikke ud over det nødvendige for at opfylde de formål, for hvilke de blev indsamlet. Når dine personoplysninger ikke længere er påkrævet, sikrer vi, at de slettes på en sikker og forsvarlig måde.


Vores politik er at beskytte personoplysninger ved at implementere tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer databeskyttelse for alle de personoplysninger, vi behandler. Der gennemføres regelmæssige interne evalueringer for at vurdere tilstrækkeligheden og overholdelsen af vores politikker og foranstaltninger.


11. Dine rettigheder


Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du ønsker at høre dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan ubetinget og til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til os (Se punkt 12. Kontakt os).


Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Dog kan det betyde, at vi ikke længere kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykke, inden det trækkes tilbage, og det vil heller ikke påvirke behandling baseret på andre lovlige grundlag.


Du kan også ubetinget og til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling, når den er baseret på vores legitime interesse.


Dine rettigheder inkluderer følgende:

  1. Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

  2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.

  3. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine oplysninger.

  4. Ret til begrænsning af behandling: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, vil vi fremover kun behandle oplysningerne undtagen opbevaring med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  5. Ret til at gøre indsigelse: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, og altid, hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.

  6. Ret til dataportabilitet: I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få dem overført fra én dataansvarlig til en anden.

  7. Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Yderligere information om dine rettigheder som registreret kan findes på datatilsynet.dk.


12. Kontakt os


Har du spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, bedes du kontakt os på følgende kontaktoplysninger:

Ractic Group

Østervold 46

8600 Randers

(+45) 22 23 87 30

kontakt@onemedia.dk

CVR: 42207939