Onemedia

Fælleskabet er altafgørende for at løfte og forbedre hinanden 

Fællesskab er et ord, som udgør hele fundamentet for vores virksomhed, og det er en bærende faktor, som vi er stolte af. Uden et fællesskab og et ensrettet samarbejd opnår vi ingenting. Det er fællesskabets vigtighed, der har formet os til dem, vi er i dag.


Vi har den holdning, at vores virksomhed kun vokser, hvis vi individuelt vokser og lærer, samtidig med at vi deler vores viden med hinanden. Dette er også årsagen til, at vi har stort fokus på aktiviteter, sjov og læring, og at vores medarbejdere deler den samme værdier.